ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv
Scopul Asociaţiei Asertiv

constă în desfăşurarea de activităţi prin care să se dezvolte gradul de educaţie al adulţilor şi copiilor, să se dobândească cunoştinţe specifice în diverse domenii, calificarea în diverse profesii şi alte activităţi cu caracter formativ-educativ pentru adulţi şi copii.

Misiunea Asertiv

este transformarea cunoștințelor in valori atât pentru clienții și partenerii săi, cât și pentru specialiștii săi.

Motto: Acceptă responsabilitatea pentru educația ta. Să inveți pentru tine, dar să știi pentru toții.

Publicații

 

Busola

Forgó Mária       Selyem Edit       Porkoláb Annamária

"Dacă te gândeşti la ziua care va urma – ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul care va urma – plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul care va urma – educă copii." (Proverb chinezesc)
2007Dragi colegi!

Pe această cale dorim să vă prezentăm lucrarea noastră "Busolă în activitatea educativă". Lucrarea de faţă prin documentarea elaborioasă şi experianţa practică în aplicarea exerciţiilor este o pledoare convingătoare pentru contribuţia pe care ar putea să o aducă în munca foarte vastă şi permanent schimbătoare a diriginţilor.

Lucrarea de faţă vine să prezinte încercările noastre făcute de-a lungul anilor, începând din 2002, cu ocazia unor schimburi de experienţă dintre colegi referitor la unele metode interactive de lucru cu elevii, aplicabile cu succes în munca educativă. Astfel, anual avem două zile în care, aplicând direct metodele prezentate, "jucându-ne", învăţăm unii de la alţii, demonstrând eficienţa si utilitatea acestora prin experimentare directă.

Obiectivele acestor metode sunt: antrenarea elevilor pe baza experienţei lor în luarea unor decizii individuale corecte şi determinarea lor să însuşească unele deprinderi eficiente în rezolvarea creativă a problemelor.

Temele puse în discuţie au fost:
I. Autocunoaşterea II. Intercunoaşterea III. Toleranţa (2002)
I. Comunicarea şi rezolvarea conflictelor II. Fumatul, consumul de alcool şi de droguri - educaţie sanitară (2003)
I. Dezvoltarea creativităţii II. Orientarea în carieră (2004)
I. Managementul grupului II.Colaborarea şi spiritul de echipă - activităţi în aer liber (2005)
I. Pentru un mediu mai sănătos - educaţie ecologică (2006)

Toate aceste teme sunt prezentate în lucrarea de faţă, fără să avem pretenţia că am epuizat tratarea lor din toate punctele de vedere. Fiecărei teme este alocat un capitol care cuprinde: o parte introductivă despre temă destul de sumară, având în vedere că scopul lucrării nu este prezentarea unor teorii. Acestea se găsesc în bibliografia propusă;

metodologie - prezentarea unor metode alternative şi interactive de abordare care se pot aplica la tratarea temelor respective. Metodele descrise la diferite activităţi şi teme, cu puţină imaginaţie şi rutină, se pot aplica şi în alte situaţii, chiar se pot concepe şi altele. În concluzie, cu prezenta lucrare am intenţionat să oferim diriginţilor (şi nu numai) "un ghid" care să-i călăuzească într-o astfel de abordare a muncii educative. Activităţile descrise de noi au mai mult rolul unor modele, urmând ca, orientându-se după ele, profesorii sau coordonatorii unor activităţi de formare să găsească modalităţi concrete de acţiune, adaptate condiţiilor particulare ale grupurilor pe care le conduc.


 

Revista Psihologia Şcolară

 

 


Suplimentul pentru parinti STEFFY