ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv
Scopul Asociaţiei Asertiv

constă în desfăşurarea de activităţi prin care să se dezvolte gradul de educaţie al adulţilor şi copiilor, să se dobândească cunoştinţe specifice în diverse domenii, calificarea în diverse profesii şi alte activităţi cu caracter formativ-educativ pentru adulţi şi copii.

Misiunea Asertiv

este transformarea cunoștințelor in valori atât pentru clienții și partenerii săi, cât și pentru specialiștii săi.

Motto: Acceptă responsabilitatea pentru educația ta. Să inveți pentru tine, dar să știi pentru toții.

Cursuri autorizate ANC 
 

Curs de FOTOGRAFIE - Cod COR  343101

 

Tipul programului –Perfecţionare

Denumirea calificării/ocupaţiei sau specificarea „grupări de competenţe” - Fotograf

Tipul de certificat obţinut - Absolvire

 

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale

1. Competenţe fundamentale:

 • Comunicare interpersonală
 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea profesională proprie
 • Utilizarea calculatorului

2. Competenţe generale pe domeniul de activitate:

 • Aprovizionarea cu materiale şi aparatură specifică
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Planificarea activităţii
 • Aplicarea NPMşi NPSI

3. Competenţe specifice ocupaţiei

 • Culegerea datelor necesare efectuării lucrărilor fotografice
 • Pregătirea locului de fotografiere
 • Utilizarea aparaturii fotografice
 • Fotografierea/executarea fotografiilor
 • Prelucrarea fotografiei convenţionale brute
 • Prelucrarea şi finisarea fotografiei digitale

Durata cursului: 90 ore (şase săptămâni)

Preţ: 500 RON

Condiţii de înscriere: Studii medii. Actele necesare:Copie dupa buletin, copii după diploma de studii, certificat de naştere şi căsătorie.
 


 
MANAGER PROIECT - COD COR 241919

Cui se adresează cursul?


Cursul se adresează reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale, sectorului de afaceri, instituţiilor publice şi altor persoane interesate să-şi realizeze obiectivele şi strategiile instituţionale prin proiecte.

 

La finalul cursului cursanţii:

 •   vor şti cum să identifice nevoile proiectului, cât mai obiectiv şi adaptat cerinţelor reale ale grupurilor ţintă
 •   vor identifica şi vor planifica toate categoriile de resurse ale proiectului
 •   vor cunoaşte acele elemente specifice care asigură respectarea prevederilor contractuale
 •   vor fi capabili să identifice riscurile proiectului şi să ia măsurile preventive corespunzătoare
 •   vor avea cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite de conducere a proiectului
 •   vor cunoaşte modalităţi de motivare şi de optimizare a muncii echipei cu care lucrează.

Metodologie didactică


Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, exerciţii, problematizări, chestionare.


Certificare finală:


În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.


Structura cursului:

 • Elementele esenţiale ale proiectului
 • Analiza problemei
 • Analiza factorilor interesaţi
 • Analiza SWOT
 • Scop, obiective, activităţi, buget, resurse
 • Analiza riscurilor
 • Monitorizarea şi evaluarea
 • Elementele de piaţă ale scrierii unei propuneri de finanţare
 • Managementul resurselor umane, timpului, activităţilor, situaţiilor dificile
 • Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului
 • Promovarea proiectului
 • Controlul bugetului
 • Raportarea proiectului
 • Durabilitate

Durata cursului: 90 ore (şase săptămâni)

Preţ: 400 RON

Condiţii de înscriere: Studii superioare. Actele necesare:Copie dupa buletin, copii după diploma de studii, certificat de naştere şi căsătorie.

 


 

Curs de Instructor/preparator formare  - cod COR 342309  (perfecţionare)

 

Cui se adresează cursul?

- personalului care se ocupă sau se va ocupa cu transmiterea de informaţii în scopul instruirii adulţilor;

- formatorilor furnizorilor de formare profesională cu studii medii;

- îndrumătorilor de practică din cadrul întreprinderilor şi altor organizaţii;

- Începând cu 1 Iulie 2011 indiferent dacă aţi absolvit deja un curs de formator sau aveţi grad didactic în învăţamânt dar aveţi numai studii liceale sau postliceale nu mai puteţi lucra ca şi formatori decât dacă aveţi acest curs, lucru reglementat de Hotărârea ANC 37/22.03.2011.

 

La finalul cursului, participantii vor dobandi si dezvolta competente cu privire la:

 1. Proiectarea activităţilor de formare
 2. Asigurarea managementului procesului de instruire
 3. Evaluarea activităţilor de formare
 4. Asigurarea functionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru
 5. Integrarea TIC în formare
 6. Consilierea formabililor
 7. Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate
 8. Asigurarea managementului carierei şi al dezvoltării personale

Metodologie didactică

-          Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare

-          Evaluarea practică se va realiza prin simulări şi înregistrări video.

 

Certificare finală:

În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Durata cursului: 90 ore

 

Preţ: 450 RON

 


 

Curs de Evaluator de furnizori si programe FPC - cod COR  242408 (perfecţionare)

 

De ce este important să urmez un astfel de curs?

 

În 2011 a apărut în codul cor ocupaţia de Evaluator de furnizori şi programe FPC.  Orice profesie poate fi practicată şi remunerată doar dacă persoana are calificarea necesară pentru aceea profesie. Astfel pentru a practica profesia de Evaluator de furnizori şi programe FPC este necesar cursul de perfecţionare în domeniu.

 

Cui se adresează cursul?

-          evaluatorilor din cadrul ANC

-          reprezentanţilor furnizorilor de formare profesională

-          oricărei persoane care doreşte a deveni Evaluator de furnizori şi programe FPC care au studii superioare.

 

La finalul cursului, participantii vor dobandi si dezvolta competente specifice cu privire la:

 1. Verificarea instrumentelor de evaluare.
 2. Evaluarea îndeplinirii criteriilor de evaluare.
 3. Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională.
 4. Aplicarea cerinţelor de a asigurare a calităţii în FPC.
 5. Verificarea transpunerii SO/SPP în programa de pregătire.

 

 

Metodologie didactică

-          Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare

-          Evaluarea practică se va realiza prin realizarea de portofolii.

 

Certificare finală:

În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

 

Durata cursului: 90 ore

 

Preţ: 600 RON

 


 

Curs de informatică (iniţiere)

Cui se adresează cursul?
Acest curs de calculatoare se adresează începătorilor, fiind canalizat pe următoarele direcţii principale:
- noţiuni de bază despre modul de funcţionare şi utilitatea calculatorului
- iniţiere în folosirea sistemului de operare Windows, MS-Word, Excel, Internet şi poştă electronică.
Practic, odată cu absolvirea acestui curs de operare calculatoare veţi fi capabil(ă) să utilizaţi cele mai necesare programe de informatică care se cer astăzi pentru obţinerea unui job, comunicarea cu cei dragi, etc.

Metodologie didactică
Punând un accent deosebit pe practică şi pe configuraţiile hardware / software existente pe scară largă, pregătirea se desfăşoară pe platforma Windows XP / Vista plus Office 2003 / 2007( Excel, Word, Powerpoint, Access).

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:
Utilizarea sistemelor de calcul (Sistemul de operare WINDOWS),
Modalitati de utilizare a aplicatiilor de procesare text (Microsoft Word),
Gestionarea informatiilor prin calcul tabelar (Microsoft Excel),
Comunicare prin internet.

Durata cursului: 60 ore

Preţ: 320 RON + taxa de examinare.


 

 Curs de Engleză – iniţiere

( nivelul de predare va fi în funcţie de nivelul de cunoştinţe a peroanelor înscrise la curs)

Cui se adresează cursul?
În primul rând persoanelor care doresc să-şi învingă teama de a comunica în limba engleză. Persoanelor care doresc să utilizeze limba engleză în diferite situaţii: călătorii, socializare, corespondenţa cu dificultate medie/mare, la serviciu etc. Comunicarea în limba engleza va face referire la următoarele situaţii: la hotel, restaurant, gară, aeroport, descrieri de locuri şi persoane etc.  Cursul poate fi urmat şi de persoanele interesate în engleza de afaceri sau în limbaje specializate (juridic, economic, comercial etc.), dar care nu au noţiunile structurilor gramaticale foarte clare sau care întâmpină probleme în susţinerea unei conversaţii simple.  Parcurgerea unui modul sau a modulelor de limba engleză generală vă va ajuta să însuşiţi o gramatică corectă şi un vocabular pentru o conversaţie obişnuită, ceea ce vă poate îndruma şi către modulul Business English sau modulele de limbaj specializat.

La finalul cursului cursanţii îşi vor dezvolta:

1. Competenţe generale:
Comunicarea interpersonală şi interactivă în limba engleză
Comunicarea protocolară în limba engleză
Comunicarea business în limba engleză

2. Competenţe specifice:
Cererea şi oferirea de informaţii despre sine, despre persoane, despre activităţi, utilizarea formulelor uzuale de conversaţie
Identificarea sensului global al unui mesaj
Redactarea unui dialog scurt, format din fraze simple, folosind elemente de relaţie simple, despre evenimente, persoane din mediul familial, după un plan dat
Descrierea unui eveniment / unei experienţe după un plan simplu de idei
Cunoasterea notiunilor gramaticale de baza si aplicarea lor practica
Completarea de formulare
Comunicarea prin telefon în limba engleză
Corespondenţă de afaceri în limba engleză
Socializare în limba engleză, Engleză protocolară
Metodologie didactică
Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare
Evaluarea practică se va realiza prin simulări şi înregistrări video.

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:
Comunicarea în limba engleză
Limba engleză business
Întâlniri, discuţii, negocieri în limba engleză
Prezentări în limba engleză
Informaţii grafice, tabelare, statistici
Comunicarea prin telefon în limba engleză
Corespondenţă de afaceri în limba engleză
Socializare în limba engleză, Engleză protocolară

Durata cursului: 40 ore

 

Preţ: 500 RON


 

Curs de SECRETARĂ (iniţiere) Cod COR 411501

      

Cui se adresează cursul?
Se adresează tuturor persoanelor care vor să îmbrăţişeze această meserie; Atât persoanelor care intenţionează să aplice pentru un post de secretară al directorului general sau al unui director de departament în cadrul unei firme, Cât şi celor care se afla deja într-o astfel de funcţie şi simt nevoia îmbogăţirii şi sistematizării noţiunilor cu care se operează în această profesie atrăgătoare şi tot mai solicitată pe piaţa forţei de muncă din România.

La finalul cursului cursanţii vor:
- dobândii calificării în profesia de Secretară
- dezvolta unele competenţe practice specifice activităţii de secretariat (operare PC, administraţie, contabilitate primară, limba engleză, abilităţi de comunicare etc.)

Metodologie didactică

Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:

Principalele tematici abordate:
Tehnici de secretariat
Corespondenţa
Birotică-aparate şi sisteme
Utilizare PC
Corespondenţa comercială în Limba Engleză
Relaţia cu publicul
Interviul de angajare
Noţiuni financiar-contabile

Durata cursului: 90 ore (şase săptămâni)

Preţ: 300 RON

Condiţii de înscriere: Minim studii primare. Actele necesare: CV, scrisoare de intenţie, copii după diploma de studii, certificat de naştere şi căsătorie.


 

Curs de Animator socio-educativ (perfecţionare) Cod COR 511307

 

Munca de animator socio-educativ reprezintă o modalitate, un instrument de relaţionare cu publicul, folosindu-se de activităţi de tip social, cultural, fizic şi sportiv. Pentru aceasta el trebuie să cunoască şi să aplice diverse practici şi tehnici de animaţie în grup, fără să neglijeze însă relaţia individuală. "Animaţia este ca o întoarcere la copilărie, unde imposibilul devine posibil, unde exagerarea devine verosimilă, unde în fiecare zi viaţa este un vis palpabil."

La finalul cursului cursanţii îşi vor dezvolta:
capacitatea de comunicare activă şi eficientă
capacitatea de asigurare şi funcţionare a echipelor de lucru în animaţie
capacitatea de elaborare a proiectelor de animaţie
capacitatea de dezvoltare a comportamentului pro-social
capacitatea de implementatre a activităţilor de animaţie într-un spaţiu favorabil şi securizant

Metodologie didactică
Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare Evaluarea practică se va realiza prin simulări şi înregistrări video.

Certificare finală: În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:

Comunicarea
Munca în echipă
Dezvoltarea profesională proprie
Elaborarea proiectelor de animaţie
Asigurarea securităţii participanţilor
Activităţi de marketing
Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie
Implementarea activităţilor de animaţie
Dezvoltarea comportamentului prosocial.

Durata cursului: 90 ore

Preţ: 600 RON

ATENTIE !
Costul cursurilor autorizate de ANC se deduce integral din impozitul pe profit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata: societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.
 


 

Curs de Lucrător în comerţ (calificare) Cod COR 5220.1.1


Cui se adresează cursul?Oricărei persoane care doreşte obţinerea unei calificări de lucrător în comerţ în vederea unei posibile angajari, sau deschiderea PFA. precum şi persoanele care ocupă un post în comerţ, dar care nu deţin încă certificatul care să le ateste această calificare.

La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:
comunice şi să opereze cu mărimi specifice activităţii în comerţ;
să prelucreze adecvat informaţiile cu care se operează folosind mijloacele tehnice adecvate;
comunice în limba engleză la nivel conversaţional adecvat specificului de activitate;
să cunoască igiena muncii; securitatea muncii în domeniul comercial;
managementul locului de muncă;
să comunice eficient cu clienţii, înţelegerea şi rezolvarea cererilor acestora;
înţeleagă importanţa şi aplicarea conceptelor de calitate;
să cunoască norme legislative şi implicaţii privind consumatorii;
să gestioneze eficient activităţii de aprovizionare şi distribuţie;

Metodologie didactică
Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare Evaluarea practică se va realiza prin simulări şi înregistrări video.

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE CALIFICARE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:
I.COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE
II:UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
III: COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ
IV: DEZVOLTARE PERSONALĂ
V: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
VI: LUCRUL ÎN ECHIPĂ
VII: ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
VIII: REZOLVAREA DE PROBLEME
IX: SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR
X: COMUNICAREA PROFESIONALĂ
XI: ASIGURAREA CALITĂŢII
XII: PROTECŢIA CONSUMATORULUI
XIII: CALCULE ECONOMICE SPECIFICE APROVIZIONĂRII ŞI DISTRIBUŢIEI MĂRFURILOR
XIV: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE
XV: SORTAREA, DEPOZITAREA ŞI PREGĂTIREA MĂRFURILOR PENTRU DISTRIBUŢIE
XVI: ADMINISTRAREA AMBALAJELOR ŞI MĂRFURILOR
XVII: APROVIZIONAREA CU MĂRFURI A MAGAZINULUI ÎN FUNCŢIE DE RITMUL VÂNZĂRILOR ZILNICE.

Durata cursului: 360 ore

Preţ: 250 RON
 


 

Curs de Formator de formatori (perfecţionare) - Cod COR 242402

  

Cui se adresează cursul?

- personalului care se ocupă sau se va ocupa cu transmiterea de informaţii în scopul instruirii adulţilor;
- formatorilor furnizorilor de formare profesională;
- formatorilor de formatori;
- îndrumătorilor de practică din cadrul întreprinderilor şi altor organizaţii;
- orice persoană implicată în formarea profesională a adulţilor în conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003.

La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:
Conceapă programe de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor; Proiecteze şi să Organizeze programe de formare profesională;

Faciliteze procesul de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale; Evalueze competenţele efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi ale propriei prestaţii ca formator şi ale programelor de formare.

Metodologie didactică

Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare Evaluarea practică se va realiza prin simulări şi înregistrări video.

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:
Pregătirea formării
Realizarea activităţilor de formare
Evaluarea participanţilor la formare
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare
Proiectarea programelor de formare

Durata cursului: 120 ore

Preţ: 600 RON + taxa de examinare.

ATENTIE!
Costul cursurilor autorizate de ANC se deduce integral din impozitul pe profit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata: societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit
 


 

Curs de Lucrător social (perfecţionare)Munca unui lucrător social este aceea de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială sau de viaţă personală. Care sunt îndatoririle postului? Obligaţiile includ: să stabilească situaţia generală socială a oamenilor care locuiesc într-o anumita zonă - să stabilească situaţia reală a familiilor care au probleme din cauza modului de viaţă nesatisfăcător, cu datorii, cu probleme de alcoolism, consum de droguri din partea unuia dintre membrii familiei, sau cu persoane care nu sunt în stare să se descurce singure din cauza vârstei înaintate, a bolii sau a altor probleme - să ajute oamenii handicapaţi, oferind sfaturi, inclusiv ajutor în completarea diferitelor formulare şi cereri - să coordoneze şi să asigure servicii către comunitate din punct de vedere profesional, operaţional şi economic, inclusiv să administreze activităţi - să propună, iar în cazuri urgente, să rezolve plasarea imediată a copiilor şi tinerilor în instituţii de protecţie şi de rezidenţă, în familii adoptive în locul familiilor lor, în conformitate cu hotărârile date de tribunale - să presteze activităţi sociale în favoarea refugiaţilor, a oamenilor fără adapost, sau a altor grupuri de indivizi cu probleme specifice, după cum este cazul - să desfăşoare activitate de specialitate în instituţiile care tratează dependenţa de droguri şi de alt fel - să reprezinte persoanele în procedurile juridice şi administrative.

Cursul se adresează persoanelor cu studii minime (şcoala genarală) şi acoperă tematica necesară, pentru ocuparea unui post de lucrător social.

La finalul cursului cursanţii vor dobândi următoarele competenţe:
planificarea în timp a activităţilor specifice,
comunicarea interpersonală,
comunicarea interactivă,
lucrul în echipa multidisciplinară,
definirea situaţiilor de risc pentru copii / tineri, întocmirea dosarului de caz, elaborarea planului personalizat al copilului /tânarului,
prezentarea dosarului de caz în faţa şefului de serviciu / departament, îndrumarea juridică şi socială a familiei copilului/tânarului,
asigurarea legăturii dintre serviciu / department şi familie/ sistem alternativ de îngrijire,
identificarea copilului/tânarului în situaţie de risc,
evaluarea copilul/tânarul din punct de vedere psihosocial şi fizic,
evaluarea familiei naturale,
contribuţia la reintegrarea psiho-socială a copilului/tânarului,
urmărirea pe perioada post-intervenţie.

Metodologie didactică
Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare
Evaluarea practică se va realiza prin studii de caz.

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Durata: 120 ore

Preţ: 500 RON + taxa de examinare.

Cu posibilităţi de negociere în funcţie de numărul celor înscrişi din cadrul aceleaşi instituţii.
 


 

Curs de MENTOR (perfecţionare) Cod COR 235902

Cui se adresează cursul?
- se adreseaza educatorilor, învãţãtorilor şi profesorilor, din învãţãmântul preuniversitar şi universitar.
Mentoratul poate fi înţeles ca un fel de activitate de formare specifică pentru munca în şcoală, la clasă. În sens mai larg, termenul de mentorat este folosit pentru a descrie sprijinul oferit de o persoanĂ (de obicei mai experimentată) în vederea dezvoltării şi instruirii alteia.

La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:
Realizeze comunicare eficientă mentor - student practicant;
Să menţină echilibrului în  cadrul grupului de lucru;
Să dezvoltare capacităţile de predare a cunoştinţelor ale studentului practicant şi de formare a deprinderilor;
Îndrume studentul practicant în  procesului de predare – învăţare, în alcătuirea proiectului didactic;
Să evalueze performanţele celor pe care le îndrumă;
Să organizeze şi să planifice activităţile de practică a studenţilor şi a celor pe care le îndrumă.

Metodologie didactică
Cursul este bazat pe educaţie non-formală, dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor, utilizând ştiinţe comportamentale folosite în educaţia adulţilor şi aplicate prin metoda experienţială, şi anume:
Încurajarea implicării active a tuturor participanţilor.
Promovarea unei atmosfere de colaborare.
Ajutarea participanţilor să stabilească legături între sesiunea de formare şi situaţii din viaţa de zi cu zi.
Îndrumarea participanţilor spre materiale şi resurse umane de care ar putea avea nevoie.
Participanţii sunt puşi în postura de a supraveghea procesul şi de a descrie cele observate.
Simularea practică a situaţiilor ce pot apărea şi cărora participantul învaţă să le facă faţă, încă înainte de a se confrunta cu ele în realitate.

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:
Comunicare interactivă;
Comunicarea mentor - student practicant;
Menţinerea echilibrului în  cadrul grupului de lucru;
Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor ale studentului practicant şi de formare a deprinderilor;
Îndrumarea observării de către studentul practicant a  procesului de predare – învăţare;
Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic;
Evaluarea performantelor  studentilor;       
Organizarea activităţii de  practica;
Planificarea activităţii de practică a studenţilor

Durata cursului: 66 ore

Preţ: 400 RON + taxa de examinare.
 

 


 

Curs de evaluator proiecte - Cod COR 241263

Durata cursului:  90 ore

Preţ: 400 RON