ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv
Scopul Asociaţiei Asertiv

constă în desfăşurarea de activităţi prin care să se dezvolte gradul de educaţie al adulţilor şi copiilor, să se dobândească cunoştinţe specifice în diverse domenii, calificarea în diverse profesii şi alte activităţi cu caracter formativ-educativ pentru adulţi şi copii.

Misiunea Asertiv

este transformarea cunoștințelor in valori atât pentru clienții și partenerii săi, cât și pentru specialiștii săi.

Motto: Acceptă responsabilitatea pentru educația ta. Să inveți pentru tine, dar să știi pentru toții.

Cursuri autorizate ANC

 Therapeutic Drumming

 Curs de fotografie

 Curs de Animator socio-educativ (perfecţionare)

 Curs de Formator de formatori (perfecţionare)
 

Un nou proiect în cadrul Asociației Asertiv:
Therapeutic Drumming
 
Câteva gânduri din partea facilitatorului acestui program terapeut Acacia Mkl

În calitate de terapeut și facilitator al terapiei prin muzică, la rugămintea consilierului școlii, D-na. Pápai Annamária, voi împărtăși câteva rânduri despre efectele psihologice ale terapiei prin cântatul la tobe. După ce a asistat la o ședință de terapie, un terapeut profesionist a concluzionat: „Ședințele sale de terapie prin muzică acționează ca o forță unificatoare, reunind oameni de diferite categorii și grupuri sociale, nevoi de sprijin, grupe de vârstă, medii.”
Efectele psihologice ale cântatului la tobe:
Experiența cântatului la tobe ajută la dobândirea ordinii și disciplinei într-un mediu distractiv. Cursanții socializează în permanență într-un mediu structurat și organizat, ceea ce contribuie la menținerea unei atmosfere armonioase. Cred că vibrația și ritmul fac restul (conform cercetărilor): declanșează anumite căi neuronale pentru a le activa, ceea ce duce la prelungirea și îmbunătățirea atenției. S-a remarcat faptul că toți cursanții vor să se exprime verbal la sfârșitul fiecărei ședințe de terapie. Eliberarea de energie negativă și „încărcarea” cu energie pozitivă au adus pace interioară și stări de spirit stabile pentru perioade mai lungi. De asemenea, la sfârșitul fiecărei ședințe de terapie, s-au remarcat următoarele în ceea ce privește cursanții: îmbunătățirea stării de spirit și a perioadelor de somn, precum și progresul social. 
Cursanții pot fi ajutați să-și îmbunătățească comunicarea, atenția, motivația și să-și vindece problemele de comportament. 
Consider că, pe lângă celelalte dificultăți menționate anterior, terapia prin muzică are un impact desăvârșit asupra problemelor de comportament ale tuturor cursanților.
 
 

Curs de FOTOGRAFIE - Cod COR  343101

 

Tipul programului –Perfecţionare

Denumirea calificării/ocupaţiei sau specificarea „grupări de competenţe” - Fotograf

Tipul de certificat obţinut - Absolvire

 

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale

1. Competenţe fundamentale:

 • Comunicare interpersonală
 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea profesională proprie
 • Utilizarea calculatorului

2. Competenţe generale pe domeniul de activitate:

 • Aprovizionarea cu materiale şi aparatură specifică
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Planificarea activităţii
 • Aplicarea NPMşi NPSI

3. Competenţe specifice ocupaţiei

 • Culegerea datelor necesare efectuării lucrărilor fotografice
 • Pregătirea locului de fotografiere
 • Utilizarea aparaturii fotografice
 • Fotografierea/executarea fotografiilor
 • Prelucrarea fotografiei convenţionale brute
 • Prelucrarea şi finisarea fotografiei digitale

Durata cursului: 90 ore (şase săptămâni)

Preţ: 500 RON

Condiţii de înscriere: Studii medii. Actele necesare:Copie dupa buletin, copii după diploma de studii, certificat de naştere şi căsătorie.
 Curs de Animator socio-educativ (perfecţionare) Cod COR 511307

 

Munca de animator socio-educativ reprezintă o modalitate, un instrument de relaţionare cu publicul, folosindu-se de activităţi de tip social, cultural, fizic şi sportiv. Pentru aceasta el trebuie să cunoască şi să aplice diverse practici şi tehnici de animaţie în grup, fără să neglijeze însă relaţia individuală. "Animaţia este ca o întoarcere la copilărie, unde imposibilul devine posibil, unde exagerarea devine verosimilă, unde în fiecare zi viaţa este un vis palpabil."

La finalul cursului cursanţii îşi vor dezvolta:
capacitatea de comunicare activă şi eficientă
capacitatea de asigurare şi funcţionare a echipelor de lucru în animaţie
capacitatea de elaborare a proiectelor de animaţie
capacitatea de dezvoltare a comportamentului pro-social
capacitatea de implementatre a activităţilor de animaţie într-un spaţiu favorabil şi securizant

Metodologie didactică
Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare Evaluarea practică se va realiza prin simulări şi înregistrări video.

Certificare finală: În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:

Comunicarea
Munca în echipă
Dezvoltarea profesională proprie
Elaborarea proiectelor de animaţie
Asigurarea securităţii participanţilor
Activităţi de marketing
Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie
Implementarea activităţilor de animaţie
Dezvoltarea comportamentului prosocial.

Durata cursului: 90 ore

Preţ: 650 RON + taxa de examinare.

ATENTIE !
Costul cursurilor autorizate de ANC se deduce integral din impozitul pe profit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata: societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit. 

Curs de Formator de formatori (perfecţionare) - Cod COR 242402

  

Cui se adresează cursul?

- personalului care se ocupă sau se va ocupa cu transmiterea de informaţii în scopul instruirii adulţilor;
- formatorilor furnizorilor de formare profesională;
- formatorilor de formatori;
- îndrumătorilor de practică din cadrul întreprinderilor şi altor organizaţii;
- orice persoană implicată în formarea profesională a adulţilor în conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003.

La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:
Conceapă programe de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor; Proiecteze şi să Organizeze programe de formare profesională;

Faciliteze procesul de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale; Evalueze competenţele efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi ale propriei prestaţii ca formator şi ale programelor de formare.

Metodologie didactică

Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare Evaluarea practică se va realiza prin simulări şi înregistrări video.

Certificare finală:
În urma absolvirii participanţii vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE, + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite cu valabilitate naţională, cu antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Diplomele sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Structura cursului:
Pregătirea formării
Realizarea activităţilor de formare
Evaluarea participanţilor la formare
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare
Proiectarea programelor de formare

Durata cursului: 120 ore

Preţ: 650 RON + taxa de examinare.

ATENTIE!
Costul cursurilor autorizate de ANC se deduce integral din impozitul pe profit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata: societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit