ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv
Scopul Asociaţiei Asertiv

constă în desfăşurarea de activităţi prin care să se dezvolte gradul de educaţie al adulţilor şi copiilor, să se dobândească cunoştinţe specifice în diverse domenii, calificarea în diverse profesii şi alte activităţi cu caracter formativ-educativ pentru adulţi şi copii.

Misiunea Asertiv

este transformarea cunoștințelor in valori atât pentru clienții și partenerii săi, cât și pentru specialiștii săi.

Motto: Acceptă responsabilitatea pentru educația ta. Să inveți pentru tine, dar să știi pentru toții.

Proiecte

Să scriem proiecte pentru şcoala noastră
Dezvoltarea personalităţii elevilor prin jocuri strategice
Terapia emoţională şi prin arta fotografică a copiilor cu astm bronşic
Curs foto
Sprijin pentru şomeri
Club de Șah
Tabără de şah
Workshop

Tabără culinară

Să scriem proiecte pentru şcoala noastră

Asociaţia Asertiv în perioada 2010 noiembrie şi 2011 mai a derulat proiectul: „Să scriem proiecte pentru şcoala noastră”, adresat cadrelor didactice şi finanţat de Szülöföld Alap, Ungaria.

Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea competenáelor de managment de proiect a cadrelor didactice în vederea atragerii de fonduri europene pentru şcoli.

În cadrul proiectului au beneficiat de curs de perfecţionare autorizat de ANC Manager proiect 122 de cadre didactice din judeţele: Mureş, Harghita, Covasna şi Bistriţa.

În urma cursurilor au fost depuse în diferite domenii în jur de 40 de proiecte realizate de cadre didactice.

 


Dezvoltarea personalităţii elevilor prin jocuri strategice

Asociaţia Asertiv în anul 2011 a desfăşurat proiectul „Dezvoltarea personalităţii elevilor prin jocuri strategice”. Proiectul a fost finanţat de Oktatásért Közalapítvány, Ungaria.

Beneficiarii proiectului au fost elevi cu vârsta între 7-12 ani care provin din familii dezavantajate şi au un nivel intelectual peste nivelul mediu superior.

Cursurile au fost organizate pentru 30 de copii din localităţile Pănet, Bălăuşeri şi Curteni judeţul Mureş.

În urma proiectului în luna mai în tot judeţul Mureş am organizat concursul de jocuri strategice Delfin, pe care îl vom organiza în fiecare an în luna Mai.


 


Terapia emoţională şi prin arta fotografică a copiilor cu astm bronşic

Asociaţia Asertiv din Târgu Mureş anunţă demararea proiectului „Terapia emoţională şi prin arta fotografică a copiilor cu astm bronşic”, proiect finanţat în cadrul Programului MOL pentru Sănătatea Copiilor. Proiectul se desfăşoară pe durata a 11 luni începând cu luna decembrie a acestui an.

Scopul proiectului este dezvoltarea unui serviciu specializat de intervenţie prin psihoterapie raţional emotivă care să se adreseze copiilor diagnosticaţi cu astm bronşic cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani. Necesitatea intervenţiei psihoterapeutice este argumentată de constatarea potrivit căreia mulţi dintre copiii bolnavi de astm bronşic dezvoltă o serie de probleme emoţionale şi comportamentale care îi împiedică să se integreze social şi şcolar corespunzător. La baza apariţiei acestor probleme emoţionale şi comportamentale stă de multe ori o gândire iraţională, un nivel scăzut al acceptării necondiţionate al propriei persoane şi încrederea în sine scăzută.
Intervenţia terapeutică va fi completată de participarea copiilor selectaţi la un curs de iniţiere în fotografie, astfel ca prin însuşirea noţiunilor şi tehnicilor de bază ale fotografiei, copiii cu astm bronşic să dipună de o modalitate nouă şi creativă de exprimare a propriilor gânduri şi emoţii.

Grupul ţintă este format din 2 grupe de câte 15 copii de categorii de vârstă diferite care vor beneficia gratuit de câte 2 ore de evaluare psihologică individuală, de un program terapeutic de 20 de şedinţe/grupă şi de 12 ateliere de iniţiere în fotografie/grupă.

Înscrierea copiilor la activităţile proiectului se va face pâna la data de 25 decembrie 2010 la sediul Asociaţiei Asertiv: Str. Progresului 11. Ap 1 Tg Mureş sau la numerele de telefon: 0722303471- 0743079444.

NOTA: Activitatile proiectului sunt adresate exclusiv copiilor diagnosticaţi cu astm bronşic, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani!

 

Curs foto

Asociaţia Asertiv în parteneriat cu Parohia Reformată Toldal a organizat în luna august 2010 Curs foto, finanţat de Consiliul Judeţean Mureş . De curs au beneficiat 15 copii.

Obiectivele taberei:
Să învăţăm copii să observe frumuseţea lucrurilor îndeaproape.
Dezvoltarea identităţii culturale.
Cunoaşterea "Viaţa satului".

Activităţile taberei:
Cursuri foto.
Excursie pentru a realiza portofoliul de poze "Viaţa satului".
Concurs, expoziţie şi premierea celor mai bune lucrări.
eurotrans eurotrans


 

Sprijin pentru şomeri

 

Asociatia Asertiv a implementat, în perioada septembrie 2009 - martie 2010, proiectul "Sprijin pentru someri".


Scopul acestuia constă în sprijinirea şomerilor din Târgu Mures pentru a urma cursuri de calificare şi recalificare profesională, în concordanţă cu abilităţile lor şi cu cererea de pe piaţa muncii. Totodată, prin proiect se urmăreşte şi oferirea de consiliere, orientare şi reorientare vocaţională a şomerilor din Târgu Mureş.

Printre obiectivele şi activităţile proiectului se numără: 
-               Sprijinirea şomerilor în obţinerea unei calificări sau recalificări profesionale, prin organizarea unor cursuri de calificare în meseriile de lucrător în comerţ, lucrător social şi secretariat;
-               Consiliere, orientare şi reorientare vocaţională a şomerilor, în vederea dezvoltării unor abilităţi de căutare, informare şi de creştere a adaptabilităţii sociale.

Dintre rezultatele proiectului amintim:
-               65 de persoane fără locuri de muncă au absolvit cursurile de formare profesională: 23 persoane – cursul de iniţiere în secretariat, 21 persoane – cursul de lucrător comercial şi 21 persoane – cursul de lucrător social; 
-               cele 65 de persoane au primit certificate de absolvire / calificare, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; 
-               au fost realizate 65 de profile psiho-profesionale. 

Beneficiarii fac parte dintr-una din următoarele categorii: şomeri cu vârsta între 18 si 40 de ani, şomeri care au în întreţinere copii, şomeri cu soţul/soţia în aceeaşi situaţie şi/ sau şomeri pe termen lung.


 

Club de ȘahAsociaţia Asertiv organizează în luna iunie 2010 ianuarie 2011 Club de şah, finanţat de Oktatasert Kozalapitvany Ungaria pentru copii cu situaţii socio-economice precare. Beneficiari sunt 30 de copii din mediul urban şi rural cu rezultate bune la învăţătură şi situaţie socio.economică precară.

Obiectivele clubului:
Dezvoltarea gândirii strategice prin şah.
Dezvoltarea personalităţii.

Activităţile
clubului:
Activităţi de şah.
Jocuri strategice şi consiliere colectivă.
Evaluarea abilităţilor şi dezvoltarea copiilor în urma cursurilor de Şah cu ajutorul testelor psihologice.
Concurs de şah.

 

 


 

 Tabără de şah

Asociaţia Asertiv în parteneriat cu Parohia Reformată Toldal a organizat în luna iunie 2010 Tabără de şah, finanţat de Fundaţia Eurotrans Cluj Napoca . De tabără au beneficiat 15 copii.

Obiectivele taberei:
1. Să învăţăm copii să se recreze activ.
2. Dezvoltarea gândirii strategice prin şah.
3. Dezvoltarea personalităţii şi exersării autocontrolului prin combinarea activităţilor de şah cu activităţi de pescuit.

Activităţile taberei:
1. Activităţi de şah.
2. Jocuri strategice şi teambuilding.
3. Activităţi de pescuit: construire barieră pe pârâu, pescuit, prepararea peştelui, etc.
4. Concurs de şah.eurotrans

 


 

Workshop

 


 

Tabără culinară