ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv
Scopul Asociaţiei Asertiv

constă în desfăşurarea de activităţi prin care să se dezvolte gradul de educaţie al adulţilor şi copiilor, să se dobândească cunoştinţe specifice în diverse domenii, calificarea în diverse profesii şi alte activităţi cu caracter formativ-educativ pentru adulţi şi copii.

Misiunea Asertiv

este transformarea cunoștințelor in valori atât pentru clienții și partenerii săi, cât și pentru specialiștii săi.

Motto: Acceptă responsabilitatea pentru educația ta. Să inveți pentru tine, dar să știi pentru toții.

Cursuri de igienă


Costul cursului, doar 100 lei !

 

Asociaţia Asertiv va oferă posibilitatea instruirii personalului dumneavoastră în vederea însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă.

 

MODULUL 1: Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor.

Nivele de pregatire:

Nivelul I:

Se adresează:managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile cu profil alimentar (producţie, comercializare, depozitare, transport) şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă.

Nivelul II:

Se adresează:operatorilor din industria alimentară şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă şi vânzătorilor în funcţie de tipul de activitate (lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne şi peşte, pâine şi produse de panificaţie, zahăr şi produse zaharoase etc.).

Nivelul III:

Se adresează:personalului de îngrijire din sectorul alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă.

 

MODULUL 2: Servicii de curaţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, etc.).

Se adresează:personalului de îngrijire din unităţile de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare.

 

MODULUL 3: Producţia şi distribuţia apei potabile, inclusiv a apei potabile îmbuteliate.

Nivele de pregatire:

Nivelul I:

Se adresează:managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile de producere şi distribuţie a apei potabile, inclusiv îmbuteliate.

Nivelul II:

Se adresează: operatorilor din unităţile de producţie şi distribuţie a apei potabile inclusiv apa potabilă îmbuteliată.

Nivelul III:

Se adresează: personalului de întreţinere şi reparaţii din unităţile de producţie şi distribuţie a apei potabile inclusiv apa potabilă îmbuteliată.

 

MODULUL 4: Servicii de îngrijire corporală.

Se adresează:personalului ce oferă servicii de îngrijire corporală.

 

MODULUL 5: Servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

Se adresează:personalului ce ofera servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

 

 

CURSURI DE IGIENĂ-NUMAI 90 Lei/cursant (taxa de examinare inclusă)

Hotararea de Guvern nr. 857/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 621, din 1 septembrie 2011 reglementează sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor de Igiena. Lipsa unui certificat de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă se pedepseşte cu amendă.

 

Legislatie:

1. Ordinul M.S.nr.1225/2003 cu modificări ulterioare privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

2. ORDIN nr.232/4.034 din 2004 al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003

3. Ordinul M.S.nr.1955/11995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

4. Ordin M.S nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de Igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea

5. Ordin M.S.nr.975/1998 privind aprobarea Normelor Igienico-Sanitare pentru alimente"

6. Hotărârea nr 924/2005 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare

7. Ordinul M.S.nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de Igienă şi a recomandărilor privind mediul de viată al populaţiei.

8. Legea apei potabile nr.458/2002- M.O.nr.552/29.07.2002"

9. Legea nr.311/2004 - legea apei potabile - Modifică şi completează legea nr.458- M.O.nr.582/30.06.2004

10. H.G.R. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de Supraveghere, inspecţie şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurilor de Autorizare Sanitară

a producţiei şi distribuţiei apei potabile

11. Ordinul nr. 1136 din 27 iunie 2007, privind aprobarea Normelor de Igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală.