ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv
Scopul Asociaţiei Asertiv

constă în desfăşurarea de activităţi prin care să se dezvolte gradul de educaţie al adulţilor şi copiilor, să se dobândească cunoştinţe specifice în diverse domenii, calificarea în diverse profesii şi alte activităţi cu caracter formativ-educativ pentru adulţi şi copii.

Misiunea Asertiv

este transformarea cunoștințelor in valori atât pentru clienții și partenerii săi, cât și pentru specialiștii săi.

Motto: Acceptă responsabilitatea pentru educația ta. Să inveți pentru tine, dar să știi pentru toții.

Cursuri acreditate MEN

PROGRAM FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRE DIDACTICE

MANAGMENTUL ÎNVĂȚĂRII

 

Curs  acreditat de DFC/CNFP – 25 credite

 

CATEGORIA, TIPUL ŞI DURATA PROGRAMULUI

2. Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit.  f) din Legea nr. 1/2011

Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.

Cui se adresează cursul?

  •   Cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 

Tematică

1.                  Motivaţia şcolară

2.                  Strategii, metode şi tehnici de învăţare

3.                  Stiluri de învăţare  şi particularităţile de vârstă

4.                  Factori indirecţi care influenţează învăţarea

 

Metode utilizate

  •   Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare
  •   Evaluarea practică se va realiza prin realizarea unor portofolii.

Durata:   89  ore

 

Costul:   320 lei

 


 

PROGRAM FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRE DIDACTICE

COPILUL DIFICIL- ABORDĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE

 

Curs  acreditat de DFC/CNFP – 25 credite

 

CATEGORIA, TIPUL PROGRAMULUI

2. Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit.  f) din Legea nr. 1/2011

Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.

Cui se adresează cursul?

  •   Cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 

Tematică

1.      Profilul psihocomportamental al elevilor

2.      Particularităţi ale copilului dificil

3.      Disciplinarea

4.      Abilitățile socio-emoționale

Metode utilizate

  •   Prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare
  •   Evaluarea practică se va realiza prin realizarea unor portofolii.

Durata:   89  ore

 

Costul:   320 lei