ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv

Egyesületünk célkitűzései: 

 A felnőttek, fiatalok és gyerekek személyiségének kiteljesítése és fejlesztése, ismereteinek bővítése szakképesítő tanfolyamok és más fejlesztő tevékenységek segítségével.

Missziónk:

A közvetített és átadott ismeretek értékekké való átalakítása.

Mottó: Vállalj felelősséget a saját fejlődésedért. Tanulj magadnak, de tudj mindenkinek.

Gyerek tevékenységek

Gondolkozásfejlesztési program Tudta, hogy:

olyan innovatív program, amely logikai társasjátékok széles skáláján keresztül fejleszti a gyerekek: gondolkodását, szociális készségeit, érzelmi intelligenciáját és problémamegoldó képességét. Megtanítja hogyan alkalmazhatóak ezek az új kompetenciák az iskolai eredmények javítására és a jobb életvezetésre. Lehetővé teszi az életben hasznosítható   készségek élményszerű, tapasztalatokra épülő elsajátítását, amely így mély nyomot hagy minden gyermek gondolkodásában.

Elönyők és tevekenységek:
A gyerekek képességeinek felmérése szakemberek segitségével.
Személyiségfejlesztő csoport.
Logikai, gondolkodás fejlesztő játékok
Versenyeken való résztvételek.
MindLab játékokkal, ingyenes készségfejlesztõ bemutatkozó foglalkozást tartunk gyerekeknek és felnõtt kísérõjüknek havonta egyszer.

Csoportlétszám: egy csoportban max. 16 gyerek.

A heti rendszerességgel zajló 60 perces foglalkozások alatt a tanulók általában egy-egy új játékkal ismerkednek meg, vagy a témaköröket záró foglalkozások alkalmával két-három régebben tanult játék közös stratégiájának, taktikájának alkalmazását gyakorolják. Minden játék megtanulása a célok és szabályok tisztázásával kezdõdik. Ismerkednek a gyerekek a játéktábla sajátosságaival, a figurák, dobókockák jellegzetességeivel, számával. A játék kipróbálását követõen gondolati minták, sémák, paradigmák megbeszélésére kerül sor. Az ezt követõ gyakorlás idõszakában azt is megvitatják a gyerekek, hogy a tanult gondolati minta alkalmazására a való életben milyen lehetõség nyílik.

 

Tudta, hogy a sakk :

20% -kal növeli a gyerekek iskolai teljesitményet.
fejleszti a gyerekek emlékezőtehetséget, a figyelem képességét, a képzelőerőt, az összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodást, az összpontosítás képességét, kreativitást, stb.
kitartásra, becsületre nevel és segit a kudarcok elviselésében.
megtanit a rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására.

Elönyők és tevekenységek: (a sakk órák melletti, ingyenes szolgáltatások:
A gyerekek képességeinek felmérése szakemberek segitségével.
Személyiségfejlesztő csoport.
Logikai, gondolkodás fejlesztő játékok
Versenyeken való résztvételek.

Csoportlétszám: egy csoportban max. 8 gyerek.
Ár: 15 lej /alkalom, Havi bérlet lehetősége.
(1 Alkalom = 1 óra sakk + 1/2 óra személyiségfejlesztő + 1/2 logikai játékok)
Helyszin: Tudor negyed,
Erdeklődni a 0745315332-es telefonszámon lehet.
Időpontok: délután 17- 19 óra között

Három igen fontos szabály amelyre a sakk tanit:
"Ne csüggedjünk, ha pillanatnyilag rosszul állnak a dolgaink, reménykedjünk a dolgok jobbrafordulásában, s végül, legyünk továbbra is kitartóak a kiút keresésésében."
Benjamin Franklin