ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv

Egyesületünk célkitűzései: 

 A felnőttek, fiatalok és gyerekek személyiségének kiteljesítése és fejlesztése, ismereteinek bővítése szakképesítő tanfolyamok és más fejlesztő tevékenységek segítségével.

Missziónk:

A közvetített és átadott ismeretek értékekké való átalakítása.

Mottó: Vállalj felelősséget a saját fejlődésedért. Tanulj magadnak, de tudj mindenkinek.

CNFPA által jováhagyott szakképzések

 

ANIMÁTOR KÉPZÉS

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

Ha szereted a szabadidősportokat, a szellemi és társasági játékokat, van kézügyességed és jól kommunikálsz, gyere animátornak!

 

A képzést ajánljuk azoknak: aki hivatást érez a későbbiekben arra, hogy különböző szabadidős területeken - sport, kultúra, szociális tevékenységek - részt vegyen. Ma már egyre több szálloda keres animátort, de ugyanúgy gyermektáborokban, szabadidős tevékenységek lebonyolításában, extracurriculáris programokban lehet munkát vállalni.

 

A képzés célja:


A képzés sikeres elvégzését követően a résztvevők, mint kulturális tevékenységben, turisztikai- szabadidő szervezésben járatos szakemberek alapvető elméleti ismeretekkel rendelkeznek a kultúra és a turizmus - vendéglátás területén, és operatív szervezési, kommunikációs készségeik révén művelődési, sport és rekreációs, valamint turisztikai szolgáltató intézményekben képesek önállóan szabadidős programokat előkészíteni, kialakítani és megvalósítani, valamint közösségi tevékenységre ösztönözni, ráhangolni a résztvevőket.

A program során megszerezhető kompetenciák:


Kapcsolatteremtő- hálózatépítő képesség, aktivizáló, motiváló képesség, demokratikus vezetési készségek, közösségfejlesztő módszerkompetenciák alkalmazási készsége, verbális kommunikációs illetve online kommunikációs készség, rendezvények menedzselése, önismeret, empátia, elemző készség, önálló feladat- és problémamegoldó készség, csapatmunkában való részvétel.
A képzésben résztvevőknek javul a tárgyaló és szervezőkészsége, kreativitása, rugalmassága, alkalmazkodó készsége.

A program moduljai:

  1. Az animáció alapjai
  2. Az animációban alkalmazott módszerek
  3. Rendezvények szervezése
  4. Animáció és lokalitás
  5. Turisztikai szolgáltatások és marketingkommunikáció
  6. Animátor forrásszerzési lehetőségei
  7. Animáció a gyakorlatban

 

A képzés időtartama: 90 óra

Ára: 650 lej + vizsgadíjFelnőttoktató

 

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A megszerzett "Felnőttoktató" képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésénél, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben, illetve oktatási-képzési vállalkozás indításánál, működtetésénél.

 

 -       oktatásszervezőknek, szakmai és HR területen dolgozó munkatársaknak és vezetőknek

-        pedagógusoknak,  mérnöktanároknak, szakoktatóknak

-        felnőttképzési szakértőknek

-        civil szervezetek, kulturális és sportintézmények oktatással foglalkozó szakembereinek

-        oktatási/felnőttképzési vállalkozások vezetőinek

-        vállalati képzések fejlesztési területén dolgozóknak

-        tréneri, tutori területeken tevékenykedőknek

-        felsőoktatási intézmények oktatóinak és munkatársainak

-        kormányzati szférában oktatásfejlesztéssel foglalkozóknak

 

A képzés célja:

A felnőttoktató felsőfokú képzettségű felnőttképzési szakember, aki az iskolai rendszerű és/vagy az iskolarendszeren kívüli intézményrendszerben, felnőtt- és/vagy szakképzési programokban oktatási/képzési/nevelési tevékenységet végez, azokkal kapcsolatosan tervezési, szervezési és értékelési feladatokat old meg.

A képzésben való részvétel feltétele: Alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett tanítói vagy tanári oklevél. Részt vehetnek a képzésben a tanári mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű tanári képzésben) végzettek is.

A képzés időtartama: 120 óra

Ára: 650 lej + vizsgadíj

 

A szakirányú továbbképzések a Tanügyiminisztérium (M.E.C.T) és a Munkaügyiminisztérium (M.M.S.F.E.S.)

által akkreditáltak.

A tanfolyam elvégzése után a résztvevők Abszolváló oklevelet kapnak amelyek a a Tanügyiminisztérium (M.E.C.T) és a Munkaügyiminisztérium (M.M.S.S.F.) kézjegyével ellátottak.

Az oklevelek az egész EUROPAI UNIÓ területén érvényesek.