ro
hu
Asertiv Asertiv Asertiv Asertiv

Egyesületünk célkitűzései: 

 A felnőttek, fiatalok és gyerekek személyiségének kiteljesítése és fejlesztése, ismereteinek bővítése szakképesítő tanfolyamok és más fejlesztő tevékenységek segítségével.

Missziónk:

A közvetített és átadott ismeretek értékekké való átalakítása.

Mottó: Vállalj felelősséget a saját fejlődésedért. Tanulj magadnak, de tudj mindenkinek.

CNFPA által jováhagyott szakképzések

 
PROJEKT MENEDZSMENT KÉPZÉS

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?


A képzést ajánljuk:

 •    Frissen kinevezett projektvezetőknek, akik most ismerkednek a projektekkel, akiknek alapvető tudásra van szükségük a projekt jelentéséről, fogalmairól és technikáiról.
 •    Azoknak a vezetőknek, akik a cégükön belül a projektek támogatását, szervezeti megvalósítását irányítják.
 •    Projektmunkatársaknak, akik szeretnének átfogó képet kapni a projektek működéséről, a projektvezetés alapvető kérdéseiről.
 •    Induló projektek esetében a leendő projektteam tagjainak.
 •    Azon intézmények, vállalkozások, önkormányzatok, regionális szervezetek intézmények pályáyatokért felelős munkatársainak akik pályáyatok segitségével szeretnk megvalositani céljaikat.


A képzés célja:

A különféle szervezetek (vállalkozások, önkormányzatok, intézmények) folyamatosan változó működési környezetben végzik a tevékenységüket. Ez a folyamatosan változó működési környezet arra készteti ezeket a szervezeteket, hogy maguk is változzanak, azaz fejlődjenek. A fejlődés irányait a szervezeti stratégia határozza meg, de megvalósításának eszközei a projektek. Így elmondható, hogy a szervezetek hosszú távú sikeres működése a sikeresen megvalósított projekteken múlik. Ugyanakkor sokszor tapasztalható, hogy a szervezetekben kezdeményezett projektek igen nagy hányada sikertelenül teljesül. Ennek meghatározó oka a projektvezetésben való szakmai felkészültség hiánya.


 

A program az alábbi területeken támogatja a résztvevőket:

 •    annak eldöntése, hogy szükségünk van-e egyáltalán projektre;
 •    megértsük, mitől projekt egy projekt; mi a projekt kritérium rendszere;
 •    hogyan vizsgáljuk egy projekt gazdaságosságát;
 •    a projektteam funkcionális beillesztése a vállalati szervezetbe, és a leggyakoribb hibák elkerülése;
 •    a megfelelő projektmenedzser kiválasztása;
 •    hatékony, ütőképes projektteam összeállítása;
 •    a projekttervezés alkalmazott módszertanának gyakorlatorientált megismerése;
 •   projekt megfelelő előkészítése, tervezése és megvalósítása;
 •    projekt controlling;
 •    a projekt értékelése;

 

 A képzés időtartama: 90 óra

Ára: 400 lej

 


ANIMÁTOR KÉPZÉS

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

Ha szereted a szabadidősportokat, a szellemi és társasági játékokat, van kézügyességed és jól kommunikálsz, gyere animátornak!

 

A képzést ajánljuk azoknak: aki hivatást érez a későbbiekben arra, hogy különböző szabadidős területeken - sport, kultúra, szociális tevékenységek - részt vegyen. Ma már egyre több szálloda keres animátort, de ugyanúgy gyermektáborokban, szabadidős tevékenységek lebonyolításában, extracurriculáris programokban lehet munkát vállalni.

 

A képzés célja:


A képzés sikeres elvégzését követően a résztvevők, mint kulturális tevékenységben, turisztikai- szabadidő szervezésben járatos szakemberek alapvető elméleti ismeretekkel rendelkeznek a kultúra és a turizmus - vendéglátás területén, és operatív szervezési, kommunikációs készségeik révén művelődési, sport és rekreációs, valamint turisztikai szolgáltató intézményekben képesek önállóan szabadidős programokat előkészíteni, kialakítani és megvalósítani, valamint közösségi tevékenységre ösztönözni, ráhangolni a résztvevőket.

A program során megszerezhető kompetenciák:


Kapcsolatteremtő- hálózatépítő képesség, aktivizáló, motiváló képesség, demokratikus vezetési készségek, közösségfejlesztő módszerkompetenciák alkalmazási készsége, verbális kommunikációs illetve online kommunikációs készség, rendezvények menedzselése, önismeret, empátia, elemző készség, önálló feladat- és problémamegoldó készség, csapatmunkában való részvétel.
A képzésben résztvevőknek javul a tárgyaló és szervezőkészsége, kreativitása, rugalmassága, alkalmazkodó készsége.

A program moduljai:

 1. Az animáció alapjai
 2. Az animációban alkalmazott módszerek
 3. Rendezvények szervezése
 4. Animáció és lokalitás
 5. Turisztikai szolgáltatások és marketingkommunikáció
 6. Animátor forrásszerzési lehetőségei
 7. Animáció a gyakorlatban

 

A képzés időtartama: 90 óra

Ára: 600 lej

 


 

SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A képzést ajánljuk azoknak:

ü  akik a kritikus helyzetben élőknek segítőkezet szeretnének nyújtani,

ü  akik szakszerű segítséget szeretnének nyújtani munkanélkülieknek, szenvedélybetegeknek, időseknek,

ü  akik szeretnének részt venni szociális intézmények programjaiban.


A szociális munkás/asszisztens feladatköre:

A szociális asszisztens főképpen ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el, valamint szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz. Aszociális asszisztens részt vesz a döntés-előkészítő munkában, közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában. A szociális munkás irányításával a szociális asszisztens részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban, önállóan szociális segítő tevékenységet folytat. Baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén a szociális asszisztens elsősegélyt nyújt. Legfőbb munkaköri feladataként azonban a szociális asszisztens szakemberek többsége szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet, szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg, valamint prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat és ilyen programokat szervez.
 

A képzés során oktatott szakmai modulok:

A szociális segítés alapfeladatai

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Önálló szociális segítő feladatok

Elsősegély-nyújtási feladatok

Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok

A szociális munka adminisztrációja

Számítástechnikai alapismeretek

 

A képzés időtartama:  120 óra

Ára: 500 RON + vizsga díj

 


Felnőttoktató

 

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A megszerzett "Felnőttoktató" képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésénél, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben, illetve oktatási-képzési vállalkozás indításánál, működtetésénél.

 

 -       oktatásszervezőknek, szakmai és HR területen dolgozó munkatársaknak és vezetőknek

-        pedagógusoknak,  mérnöktanároknak, szakoktatóknak

-        felnőttképzési szakértőknek

-        civil szervezetek, kulturális és sportintézmények oktatással foglalkozó szakembereinek

-        oktatási/felnőttképzési vállalkozások vezetőinek

-        vállalati képzések fejlesztési területén dolgozóknak

-        tréneri, tutori területeken tevékenykedőknek

-        felsőoktatási intézmények oktatóinak és munkatársainak

-        kormányzati szférában oktatásfejlesztéssel foglalkozóknak

 

A képzés célja:

A felnőttoktató felsőfokú képzettségű felnőttképzési szakember, aki az iskolai rendszerű és/vagy az iskolarendszeren kívüli intézményrendszerben, felnőtt- és/vagy szakképzési programokban oktatási/képzési/nevelési tevékenységet végez, azokkal kapcsolatosan tervezési, szervezési és értékelési feladatokat old meg.

A képzésben való részvétel feltétele: Alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett tanítói vagy tanári oklevél. Részt vehetnek a képzésben a tanári mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű tanári képzésben) végzettek is.

A képzés időtartama: 120 óra

Ára: 600 lej + vizsgadíj

 

A szakirányú továbbképzések a Tanügyiminisztérium (M.E.C.T) és a Munkaügyiminisztérium (M.M.S.F.E.S.)

által akkreditáltak.

A tanfolyam elvégzése után a résztvevők Abszolváló oklevelet kapnak amelyek a a Tanügyiminisztérium (M.E.C.T) és a Munkaügyiminisztérium (M.M.S.S.F.) kézjegyével ellátottak.

Az oklevelek az egész EUROPAI UNIÓ területén érvényesek.

 


 

Iskolai mentor (mentortanár)

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?


A képzést ajánljuk

 • azon tapasztalt pedagógusoknak
 • akik be kívánnak kapcsolódni a felsőoktatás, a tanárképzés gyakorlati folyamatába,
 • illetve akik az iskolai vezetés megbízásából szakszerű segítséget kívánnak nyújtani kezdő pedagógus kollégáiknak


A képzést ajánljuk azon közoktatási és szakképző intézmények figyelmébe,

 • amelyek gyakorlóiskolai vagy partneriskolai szerepet vállalnának a tanárképzés gyakorlati félévének teljesítésében a szakmai vagy közoktatási tanárképzést folytató felsőoktatási intézményekkel együttműködve.
 • Ennek jogszabályi feltétele a szakképzett gyakorlatvezető mentorok/mentortanárok rendelkezésre állása a gyakorló/partneriskolában.

 

A képzés célja: felkészítést nyújtani a pedagógusképzés gyakorlati mentorainak, hogy a kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt korszerű tudástartalommal, módszertani ismeretekkel felvértezve támogassák a tanár-jelölteket, illetve a gyakornokok segítésére vonatkozó korszerű tudással, pozitív emberi tulajdonságokkal rendelkezzenek, akik felkészültségüket a felsőoktatás, a közoktatás és a szakképzés számára egyaránt hasznosítani tudják.
A szakképzettség alkalmazására olyan közoktatási intézményekben van lehetőség, amelyek a tanári mesterképzés részét képező összefüggő szakmai gyakorlatok helyszínei (felsőoktatási intézmények partnereként), illetve azokban az intézményekben, ahol az iskolai vezetés a gyakornoki státuszban levő pedagógusok szakmai fejlődése érdekében indokoltnak látja.


A képzésben való részvétel feltétele: Alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett tanítói vagy tanári oklevél. Részt vehetnek a képzésben a tanári mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű tanári képzésben) végzettek is.

A képzés időtartama: 66 óra

Ára: 400 RON + vizsgai díj

 


 

Projekt értékelő

 

A képzés időtartama:  90 óra

Ára: 400 lej